3D/4D scanning foretages primært når forældrene ønsker at se det ufødte barn.
Med 3D teknik har man fremragende mulighed for at se det ufødte barn meget mere tydeligt og plastisk end ved almindelig ultralydsscanning.
Scanningen foretages typisk mellem 24.og 34. graviditetsuge, dog bedst mellem 26. og 30. graviditetsuge. Det er dog muligt at foretage igennem hele graviditeten.
Når der foretages en 3D/4D scanning er fokus at præsentere det ufødte barn for forældrene og gøre det til en spændende oplevelse.
Du/I vil få en optagelse på DVD med hjem, så du/I har mulighed for at dele oplevelsen med andre.
Desuden vil man få udleveret en CD Rom med nogle billeder på.

Prisliste

Opnørplads 1, 2. - 6200 Aabenraa - Danmark - Tel. +45 74 75 08 55 - Fax. +45 74 75 03 55